Životi drugih

Leben Der Anderen, Das

Gerd Vizler je uvaženi i istaknuti pripadnik Štazija i Istočnoj Nemačkoj 1984. godine. Od svog prijatelja i pretpostavljenog zamoljen je da sprovede osetljivo nadgledanje popularnog dramatičara Georga Drajmana i njegove partnerke, glumice Kriste Mari Ziland. Premda naizgled poslušan građanin koji u svojim delima ne kritikuje previše državu, sumnja se da vodi dvostruki život. A istovremeno je i jedan ministar lično zainteresovan za Kristu, pa bi mu odgovaralo da Georg nestane. Gerd profesionalno kreće da obavlja svoj posao, ali tada prvi put biva i lično uvučen u živote ljudi koje prati…