Zavera u Kairu

Boy From Heaven

Adamu, sinu ribara, ponuđena je vrhunska privilegija da studira na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, epicentru moći sunitskog islama. Ubrzo nakon njegovog dolaska u Kairo, najviši verski vođa univerziteta, veliki imam, iznenada umire i Adam ubrzo postaje pion u nemilosrdnoj borbi za moć između egipatske verske i političke elite.