WiNWiN

WiNWiN

Američki investicioni fond je kupio austrijske firme, ali preuzima i politiku u Beču. Novac i dalje pokreće svet.