Umetnost ljubavi

L'Art D'Aimer

U trenutku kad se zaljubimo, posebna muzika zasvira u nama. U svakome od nas je ta muzika drugačija i može se oglasiti kada to najmanje očekujemo…