Taksi Bruklin, ep. 6

Taxi Brooklyn, ep. 6

Ketine skrivene emocije pojave se kad Amandu Pirson, ženu vrebača iz parka, pronađu ubijenu. Ket se proslavila slučajem Vrebač, ali zamalo je zbog njega i poginula. Kad je Bejker zamoli da preuzme slučaj, pristane, ali samo ako ide i Leo. Ono što otkriju jeste još jedan vrebač koji želi da ubije Ket.