Sve o mojoj majci

All About My Mother

Grčka izreka kaže da samo ona žena čije su oči isprane suzama može jasno da vidi. Ali to ne važi za Manuelu (Cecillia Roth). One noći kada je automobil pregazio njenog sina Estebana (Eloy Azorin), Manuela je plakala sve dok joj suze nisu presušile. I daleko od toga da je tada jasno videla.