Spartak – Osveta: Ravnoteža

Spartacus - Vengeance: Balance

Spartak ima priliku za osvetu kad zarobe uglednog Rimljana. Hoće li zadovoljiti želju za osvetom po cenu većeg dobra? Raste napetost između Glabera i žena koje ga okružuju.