Spartak – Osveta: Čudovišta

Spartacus - Vengeance: Monsters

Spartak nakon iznenadnog napada Rimljana uviđa slabost svoje odbrane. Varinije dolazi da smeni Glabera u trenutku kada Ašur otkriva Spartakovo sklonište. Ilitija otkriva Sepiji da je Glaber ubio njenog brata.