Sklonište

Shelter

Hana i Tahir se zaljube kao beskućnici na ulicama Njujorka. U skloništu istražuju kako su došli tamo i, dok polako saznajemo njihovu prošlost, shvatamo kako su sve više potrebni jedno drugom da bi izgradili svoju budućnost.