Semi i prijatelji: Velika mama

Sammy & Co: Big Mama

Mama Velikog Šefa pojavi se na grebenu. Čini se da je potpuna suprotnost svome sinu: nežna je i prijatna… Ali, na kraju se ispostavlja da je i mnogo gora od njega, jer krije svoju tiraninsku prirodu pod maskom ljubaznosti, a i odlučna je da preuzme vlast nad grebenom naših prijatelja…