Semi i prijatelji: Jajoglavi

Sammy & Co: Eggheads

Koraljka, mlada kornjača, pojavi se na Semijevom grebenu… I baš je trudna! Izlegne svoja jaja na plaži grebena, ali kada dođu da gledaju kako se jaja izležu, Riki, Ela i Koraljka shvate da su jaja ukrali galebovi!