Semi i prijatelji: Amajlija

Sammy & Co: The Lucky Charm

Dok je na izletu sa svojim prijateljima, Ela shvati da baš nema sreće. Toliko nema sreće da Riki ne želi da joj dopusti da mu se približi. Međutim, Ela otkrije da kada je blizu Anabel, njena loša sreća u potpunosti nestane. Još bolje, čini se da joj mala hobotnica donosi sreću! Od tada pa na dalje, ništa ne može zaustaviti Elu, čak ni najopasnije situacije…