Romansa veka

W.E.

U vreme kada je skandal nosio ozbiljne posledice, oni su odlučili da budu zajedno, bez obzira na cenu. Afera između kralja Edvarda VIII i dvaput razvedene građanke Volis Simpson, zaista je svojevremeno izazvala nezabeležen skandal, bacila britansko carstvo na kolena i ostala ozloglašena sve do današnjih dana, ali ovaj film donosi drugačiji pogled i savremenu perspektivu na ta turbulentna zbivanja…