Propovednik I, ep. 8

Preacher I, ep. 8

Kvinkenon okuplja Donija i manju vojsku ljudi kako bi napali crkvu i spalili je. Džesi im se suprotstavi. Kvinkenon je uporan u svom naumu. Džesi shvati da je Judžin plod njegove mašte. Kvinkenon opet napada. Džesi želi da vidi Deblanka i Fjorea. Dok Kvinkenon i šerif čekaju napolju, Džesi i izmišljeni Judžin slušaju dok Deblank i Fjore objašnjavaju da neće pomoći Judžinu da se vrati iz pakla dok oni ne dobiju Dženesisa. Kvinkenon pristane da pruži Rutu još jednu priliku da ukloni Džesija bez dodatne borbe. Doni svojim oružjem onesposobi svoje bubne opne kako Džesi ne bi mogao da utiče na njega. Džesi dopusti da ga uhvate. Tulip pokušava da spase svog prijatelja.