Proglasite me krivim

Find Me Guilty

Mafijaša Džekija Dinorsija upuca njegov rođak dok je na uslovnoj, ali ipak preživi. Kasnije ga uhapse prilikom prodaje droge i osude na 30 godina kazne zatvora. Tužilac Šon Kirni ponudi Džekiju slobodu ako bude svedočio protiv porodice Lukezi i ostalih mafijaških porodica, ali Džeki ne želi da cinkari svoje prijatelje koje voli. Kad počne suđenje, traži od sudije Fajnstina da se sam brani.