Pravda za sve I, ep. 12

True Justice I, ep. 12

Dok se Kejn obračunava sa avetima iz svoje prošlosti, grupa Rusa dolazi u luku u Sijetlu s novim proizvodom za crno tržište, dijamantima, a sukobi bandi otkrivaju nove detalje o dva zločina koje je Kejnov tim pokušavao da reši.