Povratnici I, ep. 8

The Returned I, ep. 8

Odnosi između živih i mrtvih su sve zategnutiji. Živi se izuzetno plaše mrtvih, posebno sada kada u grad dolaze noviji i jeziviji. Svako će morati da izabere stranu…