Povratnici I, ep. 6

The Returned I, ep. 6

Nestalo je struje u celom gradu. Pjer osniva zajednicu oko Kamij i na nju se sada gleda kao na neku vrstu ‘proročice’. Nakon što ga je Toma ‘ubio’, Simon se vraća u život i odlazi sa zagonetnom Lusi. Žuli nalazi utočište u Lorinoj kući sa Viktorom, čije je telo neobično izobličeno. Lina se zbližava sa Seržom, ali mora da beži nazad u grad.