Poreklo nasilja

L'Origine De La Violence

Tokom školskog izleta u Nemačku, u koncentracionom logoru Buhenvald, mladi učitelj Nejtan Fabr pronalazi fotografiju zatočenika koji liči na njegovog oca Adrijena. Po povratku u Francusku, Nejtan upoznaje svog oca, ali mu fotografija ne izlazi iz glave i zato odlučuje da se upusti u potragu koja će mu zauvek promeniti život.