Ono u nama

Reach Me If You Can

Motivaciona knjiga, koju je napisao tajanstveni čovek, brzo postaje slavna i nadahnjuje grupu ljudi među kojima su novinar, njegov urednik, bivša zatvorenica, hip-hop mogul, glumac i prikriveni pandur, koji moraju da razmisle o svojim izborima i odlukama suočavajući se sa svojim strahovima u nadi stvaranja pozitivnijeg života.