Odisej i ostrvo magle

Odysseus & The Isle Of Mists

Odisej je bio udaljen od Itake 20 godina. Prvih 10 godina borio se u Trojanskom ratu, zatim 10 godina da se vrati kući. Među njegovim avanturama je priča koju je Homer smatrao previše strašnom da bi je ispričao; Ostrvo magle. Nakon oluje, Odisej i njegova posada doživeli su brodolom na Ostrvu magle. Pokušavaju da naprave splav i otplove na ostrvo, ali stene lome površinu vode, tonu… Splav je uništen, a izlaz ne vide.