Običan čovek – 4. deo

Homme ordinaire, Un - Part 4

Osam godina kasnije. I sve se ponovo pokreće. Tajanstveni korisnik Interneta, trag i uznemiravajuća slučajnost. Kristof de Salin bi mogao da bude živ. Šta će Ana-Roze da uradi?