Noćni jahači

Night Raiders

Godina je 2043. Vojna okupacija nadgleda obespravljene gradove u posleratnoj Severnoj Americi. Deca su vlasništvo države. Očajna žena se pridružuje ilegalnoj grupi osvetnika kako bi se ubacila u malu državnu školu i vratila svoju ćerku. Ovo je drama o otpornosti, hrabrosti i ljubavi.