Nisi bio ovde

You Were Never Here

Umetnica koja fotografiše neznance, zbog niza uznemiravajućih događaja, počne da sumnja da je neko posmatra. Gube se granice između stvarnosti i mašte, zločina i umetnosti, onoga koji posmatra i onoga koji je posmatran.