Nindža

Ninja

Pre mnogo naraštaja, Nindže su bile potrebne kako bi odbranile čovečanstvo od najvećih pretnji. Kad su te pretnje savladane, Nindže su položile oružje i svoje živote posvetile podučavanju nenasilja i unutrašnjeg mira. Njihovo oružje je pohranjeno u sveti kovčeg poznat kao Joroi Bitsu. I dan danas Nindže štite Joroi Bitsu. Poslednji mistični Nindža učitelj štiti ga dok podučava svoje mlade učenike Nindža tradicijama. Kejsi je marljiv američki stručnjak u borilačkim veštinama kojega je mati napustila i koji je odrastao kao siroče. Masacuka je naprasit Nindža s čipom u ramenu. Namiko je učiteljeva ćerka koju privlače obojica. Kada napetost u ljubavnom trouglu dođe do ključanja, Masacuka izgubi nadzor nad svojim osećanjima, prekrši Nindža pravila, pa ga zauvek proteraju sa obuke. Zaklinje se da će se vratiti. Posle nekoliko godina, Masacuka se vraća. Jači nego ikada. Postao je ubica i radi za tajanstvenu organizaciju.