Nadareni

Prodigies, the

Petoro izuzetno nadarenih mladih ljudi biva napadnuto u Central parku u Njujorku. Nakon napada, počinju da smišljaju savršenu osvetu.