Nacija zombija: Smesa 47

Z-Nation: Batch 47

Kasandra i Marfi odlaze u botaničku laboratoriju u potragu za takozvanim biljnim lekom.