Nacija zombija I, ep. 13

Z-Nation: Doctor of the Dead

Grupa odlazi u laboratoriju u Koloradu u nadi da će pronaći dr Merč.