Nacija zombija: Doktor za mrtve

Z-Nation: Doctor of the Dead

Grupa odlazi u laboratoriju u Koloradu u nadi da će pronaći dr Merč.