Nacija zombija: Adios, mučačos

Z-Nation: Adios, Muchachos

Nastaje haos kad se otkrije da Z-vakcina dr Kurijana ne deluje. Umesto da stvara imunitet na zombi virus, ona čini one koji su vakcinisani podložnijim Marfijevoj manipulaciji uma. Otkriven je Vaskezov plan da ubije Eskorpiona i La Reina mu dosuđuje smrtnu kaznu. Marfi pomoću svoje sposobnosti da manipuliše umom postavlja Vorenovu na mesto La Reininog zamenika. Vorenova oslobađa Vaskeza. Svi koji su vakcinisani podležu novom bizarnom obliku zombi virusa.