Na rubu razuma

Breaking at the edge

Srećni bračni par iščekuje dolazak svog prvog deteta, ali žena zbog problema sa halucinacijama pije lek koji će joj iste smanjiti, ali ona se boji da li taj lek šteti detetu. Muž je bodri da uzima lek i da se ne brine, jer će sve biti u redu. Ali ona usniva san koji joj ukaže na neke muževljeve nestašluke, ali muž sve negira i sve svaljuje na njene halucinacije, koje su pokrenute čudnom pojavom mlade žene, koja joj se pojavila iznenada i prenosi joj veoma bitnu poruku o sebi i muževljevoj porodici. A ona se pita da li je zbog svega na ivici razuma…