Mlada Astrid

Becoming Astrid

Kada je Astrid Lindgren bila veoma mlada, dogodilo se nešto što je duboko uticalo na nju. Ta mešavina čuda i nesreće oblikovala je ceo njen život. Taj događaj ju je preoblikovao u jednu od najinspirativnijih žena našeg doba, u pripovedačicu koju je ceo svet zavoleo. Ovo je priča o trenutku kada je mlada Astrid, uprkos očekivanju vremena u kom živi i religioznog odgajanja, odlučila da odbaci društvene norme i sledi svoje srce. Film prati rane godine švedskog pisca, Astrid Lindgren, trećeg najprevođenijeg dečjeg pisca u svetu, koja je napisala više od stotinu knjiga, uključujući „Pipi Dugu Čarapu“.