Kuća od karata II, ep. 3

House of Cards II, ep. 3

Dok bi Task više voleo da se predsednik Voker u svom obraćanju o stanju Unije pozabavi zaustavljenim trgovinskim pregovorima sa Kinom, Fransis mu savetuje da se fokusira na zakon o reformi prava koji je zaustavljen u Kongresu. Uz Vokerov pristanak, Fransis nudi Mendozi, lideru većine u Senatu, kompromis kojim se povećava starosna granica za odlazak u penziju u zamenu za izbegavanje raspuštanja vlade.