Kuća od karata II, ep. 12

House of Cards II, ep. 12

Nakon što je objavljivanje zapisa Bele kuće navelo tužiteljku Danbar da ispita Larkina, terapeuta Vokera i prve dame sa kojim su se konsultovali o njihovom braku, Voker optužuje Fransisa da ga potkopava i prekida svaki kontakt. Dok Kler traži pomoć od Triše, Fransis od državne sekretarke Djurant traži da Fengu pruži sigurno utočište kako bi ga sprečila da umeša Belu kuću ako dobije sudski poziv.