Kontinuum III, ep. 6

Continuum III, ep. 6

Kira i Karlos istražuju zločin Libera8 koji uključuje bizarnu krađu naizgled bezopasnog hemijskog otpada. Rešavajući slučaj otkrivaju složenu zaveru Libera8 da sruše korumpiranu korporaciju i prikažu sebe kao narodne junake, a Policijsku upravu Vankuvera kao nesposobnjakoviće. Kao da to nije dovoljno, Kira, kako bi ispunila svoj prvobitni zadatak koji su joj poverili Slobodnjaci, mora da odluči s kojim Alekom treba da se obračuna da bi zaštitila vremenske skale.