Kontinuum III, ep. 3

Continuum III, ep. 3

Kira i Karlos sarađuju na rešavanju niza čudnih pljački banaka. Njih je osmislio Lukas koji je nedavno pobegao i opet se udružio s Liberom8. Nakon što Kira otkrije da korporacijske žrtve zločina nisu voljne da sarađuju s njom u istrazi, više nije pitanje šta je Liber8 tražio, nego, još važnije, zašto. Karlos daje sve od sebe da se ne nosi sa istinom o smrti svoje partnerke Kire koja mu je uzdrmala stvarnost, ali otkriva da odgovor nije na dnu flaše koliko god praznih da ih zatekne kraj sebe kad se probudi. U međuvremenu, Alek je u šoku kad okrije da mu je Ešer otac i da je svoju veliku kompaniju „Pajron korp.“ ostavio njemu.