Kontinuum II, ep. 8

Continuum II, ep. 8

Dok Kira pokušava da reši misteriju koja se skriva iza otetih tela vremenskih putnika, Aleka je “oteo” Garza kojem je zadatak poverio – Alek iz budućnosti. Dok Kira kreće za njim, pitanje ko najbolje poznaje Aleka postaje ključno za njegov opstanak.