Kontinuum I, ep. 10

Continuum I, ep. 10

Kira shvati da je na njenoj vremenskoj skali danas onaj dan kada teroristi bombarduju zgradu i ubijaju stotine ljudi. Dok traži pomoć da spreči bombaški napad, Aleka otmu članovi grupe Liber8 i shvati da je njegov polubrat, Džulijan, pod njihovom kontrolom.