Kamelot: Prvo poglavlje

Kaamelott

Prošlo je deset godina otkako je Artur abdicirao i nestao nakon što ga je predao svom bivšem prijatelju Lanselotu, koji je od tada uspostavio strašnu vladavinu nad kraljevstvom. Vitezovi Okruglog stola su se raspali i u nekoliko navrata pokušali da pruže otpor Lanselotu. Svi se pitaju šta se zaista dogodilo Arturu, od Lanselota (koji ga želi mrtvog) do potlačenih malih ljudi (koji ga žele nazad). Ali da li Artur zaista želi da se vrati u Kamelot da još jednom pomogne tim budalama i povrati presto koji mu pripada?