House Of Cards III, ep. 6

House Of Cards III, ep. 6

Na poziv Viktora Petrova, Fransis i Kler odlaze u Moskvu da potpišu mirovni sporazum i obezbede oslobađanje gej aktiviste Korigana. U pažljivo koreografiranoj poseti, Fransis ostaje u Kremlju sa Petrovom, dok kler odlazi u zatvor da bi naterala Korigana da potpiše izjavu koja će mu obezbediti slobodu.