House Of Cards III, ep. 2

House Of Cards III, ep. 2

Nakon što je ubedila Fransisa da ispuni svoje obećanje, Kler održi odličan nastup pred Komitetom za spoljne poslove Senata, koji proverava njenu nominaciju za ambasadora Amerike u Ujedinjenim nacijama – sve dok je senator Hektor Mendoza ne primora da da sramotnu izjavu koja joj pokazuje nedostatak poštovanja prema vojsci. Istovremeno, njen suprug predstavlja svoj predlog demokratskom vrhu.