Homer i Edi

Homer and Eddie

Čoveku sa mentalnom retardacijom pomaže žena sociopat kako bi ponovno pronašao svoga oca, koji ga se već odavno odrekao.