Hitler: Poslednji dani

Untergang, Der

Ruska vojska steže prsten oko Berlina, glavni grad je u ruševinama, a poraz Nemačke neizbežan. Hitler se povukao u bunkere ispod grada. Suočen s neizbežnom smrću, razmišlja o borbi i bekstvu, lojalnosti i preživljavanju. Hitlerov lični arhitekta i ministar naoružanja, Albert Šper, nagovara ga da napusti Berlin, da spase sebe i grad od uništenja, na šta mu on odgovara da ima dve mogućnosti: ili će pobediti u Berlinu ili će morati da se suoči s konačnim padom. Dogodi li se ovo poslednje, naređuje Šperu da uništi celu Nemačku, kako posle njega neprijatelju ne bi ostalo ništa osim »spaljene zemlje«. I dok Eva Braun priređuje zabavu, Magda Gebels ubija svoju decu jer ne želi da žive u svetu bez nacizma…