Hiša iz kart VI, ep. 8

House Of Cards VI, ep. 8

Na konferenciji za štampu i na kojoj je Ministarstvo pravde najavilo istragu Frenkove terorističke pretnje na izborima 2016, Kler saznaje za članak Džanine Skorski u kojem tvrdi da ju je izostavio iz testamenta i sve ostavio Dagu. Kada Kler posumnja u Dagovo psihičko stanje, on se suprotstavlja govoreći novinarima da Frenk ne veruje u sposobnost njegove žene da bude predsednica.