Spartak I, ep. 2

Spartacus I, ep. 2

Spartak je sada u vlasništvu Kvinitja Batijata i nalazi se u njegovoj gladijatorskoj školi. Ne želi da sarađuje i sluša što dovodi do čestih sukoba s trenerima i drugim gladijatorima, naročito sa Kriksom. Klaudije Glaber i dalje priželjkuje njegovu smrt i sa užitkom mu govori kako su njegovi ljudi silovali njegovu ženu. Batijat ima velike finansijske probleme jer se zadužio uz veliku kamatu. Nada se da će mu Glaber pomoći. Poziva njega i njegovu suprugu na večeru, ali oni s visoka gledaju svoje domaćine i odlaze. Batijat obećava Spartaku da će pronaći Suru, ako on pristane da sarađuje.