Fortitjud I, ep.9

Fortitude I, ep.9

Odegardova i Den raspravljaju o sličnostima napada. I da to treba da kriju kako ne bi prouzrokovali paniku u gradu. Frenk uzima zakon u svoje ruke. Vinsent i Natali razgovaraju o rezultatima testova na medvedu s Denom i Odegardovom. I moraju dalje da istražuju. I ispitaju Širlino telo. U međuvremenu, inspektor Morton saznaje istinu o Petigruovoj smrti.