Eš protiv zlih mrtvaca 2: Mrtvačnica

Ash vs Evil Dead - Season 2: The Morgue

Pablovo poimanje stvarnosti nađe se na testu kad mu Rubi kaže da mu je Nekronomikon preneo dar predviđanja budućnosti. Eš i Keli u mrtvačnici otkriju da Brokova devojka nije ono čemu se on nada.