Eš protiv zlih mrtvaca II, ep. 2

Ash vs Evil Dead II, ep. 2

Pablovo poimanje stvarnosti nađe se na testu kad mu Rubi kaže da mu je Nekronomikon preneo dar predviđanja budućnosti. Eš i Keli u mrtvačnici otkriju da Brokova devojka nije ono čemu se on nada.