Džon umire na kraju

John Dies At The End

Na ulicama se pojavila nova vrsta droge koja one koji je uzmu pošalje kroz vreme i dimenzije, ali ne deluje na svakoga isto: neki se ljudi vrate promenjeni, više nisu ljudi. Mogu li dvojica propalih studenata da spasu ljudski rod od ove tihe invazije iz nekog drugog sveta?