Dvojnik I, ep. 6

Counterpart I, ep. 6

Dok Ijan Šo saznaje da su Emili Prajm i Hauard ispitivali Edgara Kastilju o njegovoj komunikaciji s ambasadorom Lambertom, Boldvin nastavlja svoju igru mačke i miša s Kler. Nakon što je iz senke posmatrala sahranu svoje dvojnice Nadje, Boldvin od Kler zatraži da ceni ono što je učinila za ubistva. Emili Prajm i dalje ne želi da oda Hauardov idenitet. Oldričova portaga za krticom odvodi ga do radnika koji je iznenada umro pre nekoliko godina. Ali kad Prajm pokaže Kvejlu dokumente koje je pronašao u Andrejevom stanu, jasno je da je krtica još uvek negde unutra. Šo traži od Hauarda informacije o Kastilju, ali Hauard mu ništa ne govori, pa ga Šo šalje na detektor laži – nesvestan da ne ispituje Prajma. I lako prolazi detektor laži. Emili Prajm vodi Šoa u Indigo, gde osoblje želi da spali dokaze.