Čovek iz budućnosti II, ep. 3

Future Man II, ep. 3

Vulfa zamene za Torka (Vulf u ovoj vremenskoj liniji) i on nastavi da glumi. Sazna za NIZ i šest porodica sa po jednim roditeljem, kao i to da mrze tehnologiju. Vulf želi da pobegne, ali privlači ga ovaj novi, čudni svet i zbog toga mu je jako teško da ode.