Čovek iz budućnosti I, ep. 12

Future Man I, ep. 12

U sadašnjosti, spaseni Vulf sada je deset godina stariji i izlečeni je zavisnik od droge. Džoš otkriva još promena u ovoj verziji. Džoš stvara novu vremensku liniju gde nikada nije radio u Kronišovoj laboratoriji, već je bio izuzetno uspešan poslovni čovek koji ima ogromnu kuću. Tajger i Vulf počinju s planovima za napad na laboratoriju. Džoš se premišlja. Da li da pođe s njima u misiju ili ne? Napokon se slože i krenu u svoju poslednju misiju.